Wednesday, August 4, 2010

בבית


יש ימים כאלה:
מתעוררים ביקיצה טבעית ,שני הקטנים ואני במיטה הגדולה . מתנמנמים עד שקמים ,אוכלים באטיות ארוחת בוקר מתלבשים ,מחליפים ,מתלבשים ,מחליפים, עד שאיתי בוחר מה הוא לובש ובוחר שמלה לאחותו .
מלוות אותו אל הגן , תחנה אחת בלבד בסיבוב הבוקר .
תמרי נשארת בבית איתי יותם בקיבוץ ואנחנו בחופש הגדול של החיים.
בגן אנחנו מתעכבות היא מתעניינת בילדים והם מקיפים אותה בסקרנות רבה . הכל רגוע הכל כייף .
חם חם חם אז הולכות לאט לקניות מביאות הביתה ירקות וגבינות ואוכלות קל ומעט.
יזה כייף שהיא בבית , כל הזמן חיבוקים נשיקות וצחוקים . שרות יחד רוקדות . עושות יחד ספונג'ה ...יש ימים כאלה שהכל כייף .

No comments:

Post a Comment