Saturday, August 28, 2010

כשמצלמה של14,000 ש"ח נשארת ללא השגחה

בלילה השארתי את המצלמה שלי מונחת במטבח אצל הורי ...וזה מה שקרה כשהילדים והילדים בנפשם לקחו אותה כשישנתי כל הבוקר ..
זה מצחיק אבל רק כשזה במסה ובעיקר את עצמנו .
מוקדש באהבה למשפחה שלי - בית משוגעים (כל התמונות כאן בקישור).

No comments:

Post a Comment