Friday, September 2, 2011

סקיפ סקיפ סקיפר

הוא מסתכל עלי בעיני הכחולות ומבקש, מתחנן שנרשה לו חתול .
בחופש אצל הורי אני מוצאת אותו עם הגורים -יושב והם מתכרבלים עליו "בבקשה אמא " כשכאבה לו הבטן הוא ביקש להגיע מהר הביתה  "אני זקוק לגור עכשיו" אמר בקול חלוש. 
השתכנענו.
קראנו לו' סקיפר 'כי חתולים אוהבים שמות עם אותיות מזמזמות כמו ס' וז' .
קורא אליו "סקיפ סקיפ סקיפר"והוא מגיח מתחת למרפסת הדק שלנו מכוסה קורי עכביש.
יומיים אחרי שהגיע הגור אל הבית הוא לכד עכבר שחירבן במגרות המטבח מעל לחודש -כבר היה שווה!
היום הוא ישב איתו בסבלנות רבה מנסה להרדים את החתול עליו ,רוצה שיתרפק ,מלטף אותו ברכות.
 אני אומרת לו "אתה תהיה אבא מעולה" 
הוא מחייך ומהנהן 
"אני מטפל בו בעדינות כמו שליאה טיפלה בתינוקת החדשה " 2 comments: