Monday, October 24, 2011

מיקוש

" זאת התינוקת שלי ,קוראים לה מיקוש"
היא חובקת בובה קטנה בידיה, מכסה אותה בשמיכה ושוכבת לצידה .
מיקה האמיתית ומיקוש הבובה .
תמרי מאוהבת ,מפצה עצמה על המרחק הפיזי מסבתא ממיקה ומהמשפחה המורחבת בחיבוק בובה.

1 comment: