Monday, January 17, 2011

חדשות

מהבלוג  של חסר תרבות הוצאתי את הסרטון הבא
חסרתרבות צירף אותו למאמר שכתב על תוכניות החדשות של הרכלנים ואני שמפספסת כל "אירוע" חדשותי כי אצלנו השמונה בערב זה זמן סיפור במיטה ,וגם כי לא ממש מעניין אותי ,יותר מדוייק יהיה לאמר מעניין אבל במידה מספקת:פעם ביום לעיתים הצצה לאתר חדשות ,זיפזופ מהיר על הכותרות בליעת הרוק ו'תודה רבה הספיק לי'
על חדשות תוכניות דוקומנטריות וריאלטי ...כשאת מול המצלמה הכל נראה אחרת 

No comments:

Post a Comment