Tuesday, January 4, 2011

שני צדדים

מצד אחד היא תפסה אחלה חרופ באמצע הבוקר אני נהנית מהשקט ויש לי מלא מה לעשות
מצד שני, אם היא תישן עכשיו ,לא אוכל לתפוס תנומת צהריים הכרחית להמשך תיפקוד תקין...

No comments:

Post a Comment