Tuesday, June 29, 2010

לצלם תינוקת

זה נראה הכי פשוט לצלם תינוקת מקסימה
וזה באמת לא היה קשה (הייתי צריכה להתאפק לא לאכול לה את הפרצוף המתוק )
רק שהעיניים האלה הזכירו לי את העיניים של תמר שלי ומיד התגעגעתי
זה עושה טוב לצאת מהבית לצילומים ולחזור שמחה
אל הפרצופים האהובים הפרטיים שלי

No comments:

Post a Comment