Saturday, June 12, 2010

גיגיתבריכה בחצר
איזו הצלה

בימים החמים שכבר כאן
גם גיגית תעשה את העבודה
והמים
מחבקים ומעוררים פעילות אצל הילדים
ואצלי
מקררים ומעוררים רצון לשכב ולא לזוז
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment