Friday, April 1, 2011

חזרה אל רחמהּ*

יצאתי מבטן האדמה עירומה מעלה אדים ,אל תוך הלילה הקר . בדממה הזדחלתי אל שק השינה שכבתי בלי נוע  ובהיתי בשמיים  
מסביב התחילו קולות הנשים המתארגנות לעלות לוחשים .פיטפוטים רכים חיטוט בחפצים בחושך ,מתלבשות ומתיישבות ליד המדורה ,ס' היפה ישבה עירומה מול האש .
לא יכולתי להגיד כלום .לא רציתי .הראש שקט ועגול הייתי אחת חוץ ופנים, הפער שליווה אותי תמיד ביני לבין עצמי נסגר. שכבתי על האדמה הקרה הלחה והבטתי באור שנשלח ממרחקים ,אורם של כוכבים מתים . 
אחר כך בתנועה עדינה התהפכתי נשכבתי על הבטן פני אל ריח העשב הקצוץ ,בטן אל בטן אני והיא ,האמא הגדולה של כולנו. כי אליה אשוב .
* Sweat Lodge עם אביב(ה)מלכא ,האישה הגדולה מהחלומות . 2 comments: