Wednesday, April 28, 2010

חניתה

1 comment:

  1. 4.2.11 אנחנו בחניתה אזכרה של ימימה את התמונה הזו תלינו לה בחדר מול מיטתה כששכבה בבית,רציתי להביא לה את השמש את האור של חניתה מקום הולדתה.חמש שנים .

    ReplyDelete